Nihon Karate-dō

Shotokan Karate

Karate som träningsform

Karate är en kampsport där utövaren får lära sig defensiva och offensiva tekniker. Det är stort fokus på maximal självkontroll och teknik. Karate utgörs främst av Kihon, Kumite och Kata.

Kata är förutbestämda tekniker som utförs i ett särskilt mönster. Kator skiljer sig beroende på vilken nivå utövaren befinner sig på, samt vilken karatestil denne tillhör. Tanken med Kata är att utövaren ska visualisera sig en motståndare att försvara sig mot. Detta försvar sker med en kombination av både defensiva och offensiva tekniker.

Kihon syftar till träning och kombinationer av grundtekniker, där kroppställningar är av stor betydelse. Detta utgör stora delar av barnens och nybörjarnas träningspass då vi anser att det är viktigt att de lär sig utföra teknikerna korrekt innan de används i större sammanhang.

Kumite är detsamma som fight/sparring. Under sparringen använder man teknikerna med självkontroll. Alla som sparrar måste använda skydd (tandskydd, handskar m.m.) För barn och nybörjare är vi extra noga med att undvika närbelägen kroppskontakt, medan avancerade utövare tillåts markera – dock utan att skada.

Gigo Funakoshi, utvecklade den moderna Shotokan karaten.

Shotokan Karate

Shotokan karate är en av de många stilar som finns inom karaten. Skillnaderna mellan karateklubbar är inte alltför stora och vi tar emot elever från andra karatestilar, dock bygger vi vidare på deras kunskaper i enlighet med Shotokan karate.

Graderingssystem

Inom svensk Shotokan karate startar nybörjaren med vitt bälte och förväntas så småningom att avancera till svart bälte, i enlighet med bältessystemet till höger. Efter svartbälte, första dan, börjar resterande dangrader räknas. Dessa kan man även få tio av, dock ges åttonde till tionde dan endast ut vid särskilda omständigheter, som hedersbetygelser.

Graderingssystemet som vår barngrupp följer avviker från den vanliga graderingsordningen då det finns fler extra bälten. Fråga om du vill veta mer!

Inom svensk Shotokan karate startar nybörjaren med vitt bälte och förväntas så småningom att avancera till svart bälte, i enlighet med bältessystemet nedan. Efter svartbälte, första dan, börjar resterande dangrader räknas. Dessa kan man även få tio av, dock ges åttonde till tionde dan endast ut vid särskilda omständigheter, som hedersbetygelser.

Graderingssystemet som vår barngrupp följer avviker från den vanliga graderingsordningen då det finns fler extra bälten. Fråga om du vill veta mer!